Guru

Dra. Nuan Sukini

Dra. Nuan Sukini

Kepala Sekolah
Dra. Sri Utami

Dra. Sri Utami

Guru Bahasa Indonesia
Didit Palupi, S.Pd.

Didit Palupi, S.Pd.

Guru Matematika
Budi Santosa, S.Pd.

Budi Santosa, S.Pd.

Guru Produktif AKL
Tri Norcahyo, S.T.

Tri Norcahyo, S.T.

Waka Sarpras dan Ketenagaan
Siti Rokhmah, S.Pd

Siti Rokhmah, S.Pd

Guru Produktif AKL
Peni Budyaningsih, S.Pd.

Peni Budyaningsih, S.Pd.

Kepala Kompetensi Keahlian AKL
Achmad Muksinin, S.E.

Achmad Muksinin, S.E.

Guru Produktif AKL
Darno, S.Pd.Mat.

Darno, S.Pd.Mat.

Guru Matematika
Lutfi Mubarok, S.Kom

Lutfi Mubarok, S.Kom

Guru Produktif MM
Eka Fitriyanti, S.Pd.

Eka Fitriyanti, S.Pd.

English Teacher
Paryati, S.Pd.

Paryati, S.Pd.

Guru Produktif OTKP

Kerjasama DUDIKA